Sztuka kobiet – kobiety w sztuce

Categories:  omówienia

Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000

Muzeum Śląskie, Katowice, 22.06-16.09 2012

Ekspozycja podejmuje szczególny, bardzo ciekawy i zasadniczo dotąd niezbadany w odniesieniu do Śląska temat „sztuki kobiecej”, jej rozwoju od 2. poł. XIX w. do czasów współczesnych. Wystawa podzielona zostanie na dwie części. Pierwsza z nich zaprezentuje zarówno zagadnienie edukacji kobiet na uczelniach artystycznych przed I wojną światową, prace z dziedzin „przeznaczonych” dla płci żeńskiej (haft, koronkarstwo, tkactwo), jak i eksponaty ze sfery długo uważanej za „męską”, czyli rzeźbiarstwa.

O wystawie:

Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 – Muzeum Śląskie w Katowicach
Sztuka śląskich kobiet – Rzeczpospolita, 15.06.2012
Artystki Śląskie 1880-1945-2000 – nck.pl
Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 – O.pl
Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000 – pelniakultury.pl


Wyróżnik płci jako kryterium klasyfikacji sztuki wciąż budzi wątpliwości. Traktujemy go jako nośnik stylu, doszukujemy się cech wspólnych w twórczości kobiet, odrębnych od sztuki tworzonej przez mężczyzn. Moim zdaniem autorstwo określa nie styl, lecz treść artystycznego przekazu. Nie chodzi o to, jak w porównaniu z mężczyznami patrzą artystki, ani nie o to, na co patrzą. Posługując się tymi samymi środkami, realizując dzieło na ten sam temat, mężczyzna i kobieta przekażą inny komunikat, bo płeć należy potraktować jak medium – jest przekazem. Beata Wąsowska z eseju „Na górnym Śląsku bardziej”

Moje obrazy na wystawie
Dwoje z grzybem, 120x90, olej na płótnie, nr kat. 30-85, Beata Wąsowska
Dwoje z grzybem, 120×90, olej na płótnie, nr kat. 30-85, Beata Wąsowska
Stany skupienia koloru, 120x90, olej na płótnie, nr kar. 30-84, Beata Wąsowska
Stany skupienia koloru, 120×90, olej na płótnie, nr kar. 30-84, Beata Wąsowska

Tags: , , ,

Comments are closed.